ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า

ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกฯ ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้า โดยมีพ.อ.โภคา จอกลอย หัวหน้ากองยุทธการ มทบ. 33 พ.ต.โสภณ ภักดิ์เกษม กองพันพัฒนาที่ 3 พ.ต.ต.วีระยา วงศ์แก้ว กลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และหลายๆ ฝ่ายร่วมจัดระเบียบไม่ให้มีการรุกล้ำทางเดินเท้า ผิวจราจร และพื้นที่สาธารณะ บริเวณกาดหลวง และกาดดอกไม้

ร่วมแสดงความคิดเห็น