ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2560

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เปิดดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับราษฎร์ในตำบลข่วงเปา วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก ณ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น