สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ ขึ้นในภาคฤดูร้อน ปี 2559 ณ สระว่ายน้ำโชคอารีย์ ชิลด์แอนด์ชิลด์ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชน สามารถว่ายน้ำเป็น ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และเกิดความปลอดภัยแก่ทั้งสองฝ่าย โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2560 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน (ยกเว้นอุปกรณ์ว่ายน้ำ) แบ่งเป็น 3 ศูนย์ฝึก ได้แก่

ศูนย์ฝึกที่ 1 อำเภอพร้าว ระหว่างวันที่ 27-30 มี.ค.60 ณ สระว่ายน้ำโชคอารีย์ ชิลด์แอนด์ชิลด์ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม จำนวน 60 คนครูฝึก 6 คน

ศูนย์ฝึกที่ 2 อำเภอแม่ริม ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำแม่ริมเวลพาร์ครีสอร์ท ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม จำนวน 50 คนครูฝึก 4 คน

ศูนย์ฝึกที่ 3 อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนและเยาวชนในชุมชนเข้าร่วม จำนวน 90 คนครูฝึก 4 คน รวมจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน วิทยากรโดยครูผู้สอนเอกพละศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด ดำเนินโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา

รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ถ่ายภาพ/รายงาน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น