พ่อเมืองเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น ต้องกวดขันและดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากพบจะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด

วันนี้ 30 มี.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ สถานการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเมื่อเข้าสู่เขตประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ ยาบ้าและเฮโรอีน ไม่ทราบจำนวน ประกอบกับแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด คาดว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด จะใช้วิธีการลักลอบลำเลียงจากพื้นที่ชายแดน โดยการเดินเท้าตามเส้นทางในภูมิประเทศ ลัดเลาะตามสันเขาผ่านช่องทางธรรมชาติในลักษณะกระจายไปตามแหล่งพักคอยในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ประกอบกับ ผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงเดือนมีนาคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้ทำการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็นพื้นที่จำนวน 20 ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 28 คน ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้า จำนวน 59,068 เม็ด เฮโรอีน จำนวน 75.54 กรัม ฝิ่น จำนวน 1,582.94 กรัม และกัญชา 0.2 กรัม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น กำชับ กวดขันควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ตลอดจนจัดทำโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ตระหนักถึงพิษภัยที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคม และประเทศเป็นอย่างมาก และหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น