สถานการณ์หมอกควันไฟป่า

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ยังคงมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 10 เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากมีการลักลอบเผาป่ากันอยู่บ้าง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เร่งปฏิบัติการดับไฟ สกัดกั้นการลุกลาม และในส่วนของหน่วยฝนหลวงภาคเหนือได้ขึ้นปฏิบัติการยับยั้งหมอกควันในพื้นที่ลำพูนและเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น