ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ

ชาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เมืองงาย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณ ท่าน้ำปิง สบห้วย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงอนุรักษ์  โดยจะเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค ตลอดในระยะเวลาแล้งที่จะถึงนี้ โดยพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น