สังคมชื่นชมผลงานทหาร – เทศบาลฯ

“เฮียหน้อย” ชาตรี เชื้อมโนชาญ “รองสี่” ณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ค่ายกาวิละ – เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดระเบียบแผงลอย ร้านค้าในพื้นที่จุดสำคัญ กาดวโรรส – ต้นลำไย – เมืองใหม่ – ประตูเชียงใหม่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับเสียงชื่นชม จากสังคมชาวเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น