“ชาวแสนเมืองมูล ขอตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครู “ชาวแสนเมืองมูล ขอตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง” พร้อมด้วยนางเพ็ญนภา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับชมนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับชมนิทรรศการผลงานวิชาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผลการเรียนดี ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ร่วมแสดงความคิดเห็น