งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 วันนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าทอมือ สินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับตกแต่งบ้าน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนยอง ได้ที่งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2560

คํ่าวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่บริเวณลานหน้าวัดหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 ตาม “โครงการท่องเที่ยว
วิถีไทย งานผ้าฝ้ายป่าซาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงาน สืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านหนองเงือก จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม กระตุ้นตลาดผ้าทอพื้นเมืองประจำถิ่น ซึ่งที่บ้านหนองเงือกถือได้ว่าเป็นอีกแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพ มีลวดลาย มีผลิตภัณฑ์หลากรูปแบบเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับมีการส่งเสริมให้ผ้าฝ้ายบ้านหนองเงือกเป็นผ้านาโน เป็นย่านการค้าในรูปแบบวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
นอกจากนี้ มุ่งประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญา สินค้าหรือของดีที่มีอยู่ในชุมชน ให้บุคคลภายนอกชุมชนได้รับรู้รับทราบ นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สามารถผลักดันให้หมู่บ้านหนองเงือก มีศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน ด้วย

ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง การแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านและนักเรียนในตำบลแม่แรง รวมถึงการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าทอ สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อ ใช้เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์
ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายวิถีถิ่น วิถีชุมชนยอง ชมนิทรรศการ ผ่อเฮือนเจินกอยตูบน้อยฅุนยอง การสาธิตวิถีชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงแสง สี เสียง การเดินแบบแฟชั่นผ้าฝ้าย การแสดงของศิลปะล้านนา การประกวดธิดาผ้าฝ้ายและการแสดงพื้นเมืองอีกมากมาย

จึงขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 11 ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แรง โทรศัพท์หมายเลข 0-5355-6732 – 3 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น