แถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อการท่องเที่ยว

ทางสวนสัตว์เชียงใหม่โดยผู้อำนวยการ “นิพนธ์ วิชัยรัตน์” ได้จัดแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ระหว่างการท่องเที่ยวและกีฬากับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคืบหน้าการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ย โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “พงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์” ณ สโมสรแพนด้าสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น