ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.

ชาวจังหวัดลำพูน ทยอยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐ ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้วได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ สำนักงานคลังจังหวัด ภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน ในวัน และเวลาราชการ

ทั้งนี้ บรรยากาศการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาลำพูน ในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานเปิดรับลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) ในจังหวัดลำพูนเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ (3 เมษายน 2560) – 15 พฤษภาคม 2560 ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานคลังจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีจุดลงทะเบียนจำนวน 27 แห่ง ในแต่ละอำเภอ หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มเมื่อปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีผู้ลงทะเบียน 70,908 คน ส่วนครั้งที่สอง ในปี 2560 ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วก็สามารถมาลงทะเบียนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่มาลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการการรับสิทธิ ให้มีการจัดสรรสวัสดิการภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

สำหรับ ผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th และ www.epayment.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-510157 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น