คณะพยาบาลส่งเสริมวัฒธรรมสอนตัดตุงฟรี

เทศกาลสงกรานต์ หรือ ชาวล้านนาเรียกว่า ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตั้งแต่เช้าตรู่ตามความเชื่อแต่โบราณแต่ละบ้านจะทำการปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ซักเสื้อผ้า พร้อมนำพระพุทธรูปมาชำระหรือสรงด้วยนํ้าอบ นํ้าหอม หรือ นํ้าขมิ้นส้มป่อยเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจพากันซื้อของกินเพื่อใช้ในวันพญาวัน เมื่อถึงช่วงบ่ายมีการขนทรายเข้าวัด เพื่อกองรวมกันทำเป็นเจดีย์ การขนทรายเข้าวัดถือว่าเป็นการนำทรายมาทดแทนส่วนที่ติดเท้าของตนออกจากวัด ซึ่งเสมอกับได้ลักของจากวัด ในขณะที่มีการสร้างเจดีย์ทรายที่วัดนั้นชาวบ้านจะจัดเตรียมตัดกระดาษสีต่างๆ มาทำ ตุง (ธง) โดยตัดเป็นเป็นลวดลายที่สวยงามตามความเชื่อทางศาสนาและนำไปปักที่เจดีย์ทราย พิธีการอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในเทศกาลสงกรานต์ คือ การสรงนํ้าพระ และ การรดนํ้าดำหัวขอพรจากบุพการี และผู้ใหญ่ที่นับถือ

ในปีนี้คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบตุงและการนำไปใช้ให้เหมาะสม ตลอดจนเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสำนึกในคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทางคณะฯ จัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ให้) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสันทนาการ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยสารบรรณฯ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935024, 936060 โดยภายในงานมีขนมไทยล้านนาหลากหลายชนิด และ นํ้า ดื่มสมุนไพรไว้คอยบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น