จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ชั้น B1 ลานอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น