วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน การนวดแผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัทไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ และร้านวัวลายหัตถเวช จัดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทย ให้กับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ร้านค้าของชุมชน สินค้า OTOP พืช – ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สมุนไพร ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และร้านอาหารคาว – หวาน ณ อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น