อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขึ้นเฮลิคอบเตอร์ สำรวจสถานการณ์ไฟป่า พื้นที่ อ.สะเมิง

ช่วงสายเวลาประมาณ 10.30 น. วันที่ 6 เม.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะขึ้นพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ อ.สะเมิง และประชุมหารือร่วมกับนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง และ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมประเมินสถานการณ์,มอบนโยบาย และมอบสิ่งของสนับสนุนการทำงานให้กับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

โดยทาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า จากภาพรวมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ แม้จำนวนครั้งการเกิดไฟจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่พื้นที่เสียหายน้อยกว่าและจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เกินค่ามาตรฐานลดลง โดยในส่วนของพื้นที่ อ.สะเมิง นั้น ต้องชื่นชมทางอำเภอที่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างดีเยี่ยม ทำให้ในช่วง 60 วันแห่งการห้ามเผา มีการเกิดไฟไหม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถต่อยอด การทำงานตามมาตรการดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นช่วงปกติ

ทั้งนี้ยอมรับว่าเครือข่ายประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้ผล ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม สร้างเครือข่ายประชาชนและชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะเน้นย้ำให้เห็นด้วยว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่านั้น ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เบื้องต้นจนถึงขณะนี้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง น่าจะสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดีและจะไม่มีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามยังคงมีมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อไป จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาเฝ้าระวัง ขณะที่จากการขึ้นบินสำรวจพื้นที่ อ.สะเมิง ในวันนี้ ไม่พบว่ามีจุดที่เกิดไฟไหม้เลย อย่างไรก็ตามพบเห็นพื้นที่สวนส้มขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งเป็นห่วงว่าจะมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ว่ามีการใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร

ร่วมแสดงความคิดเห็น