เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐาน

คพ. รายงานสถานการณ์ หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ดังนี้

1. พบฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละออง ที่สะสมในบรรยากาศเจือจางลงได้บ้าง

4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดฝุ่นขึ้นในพื้นที่ และขอให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่า และเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น