กระตุ้นทัวร์สวนสัตว์ หลินฮุ่ยน่าจะมีข่าวดี

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์มี 8 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สวนสัตว์เขาดิน เขาเขียว นครราชศรีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร สุรินทร์ ซึ่งในปี 2559 สวนสัตว์ทั้งหมดมีผู้เข้าชมประมาณ 5.7 ล้านคน เป็นชาวไทย 5.5 ล้านคน และต่างชาติ 2 แสนคน สร้างรายได้รวม 450 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้ให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 8 จังหวัด เร่งประสานความร่วมมือเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เพิ่มจำนวนการเข้าชมมากขึ้น เพราะในต่างประเทศสวนสัตว์คือจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย และสวนสัตว์เชียงใหม่ ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ทุกๆ ฝ่ายต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ เร่งสร้างจุดขายเพิ่มเติม

ทางด้าน นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การสวนสัตว์ ได้เริ่มติดตามเฝ้าระวังภาวะการตั้งท้องของหลินฮุ่ย อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ภายหลังมีการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ย โดยทีมวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย

ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย กล่าวว่า ทีมวิจัยได้ตรวจพบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในปัสสาวะของหลินฮุ่ย ถ้ามีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่พยุงการตั้งท้องของแพนด้า น่าจะมีข่าวดีจะตรวจการตั้งท้องของแพนด้าหลินฮุ่ยด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ 24-26 เมษายน 2560 เพื่อหาตัวอ่อนในท้องของหมีแพนด้าหลินฮุ่ย

ร่วมแสดงความคิดเห็น