ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนในเชียงใหม่

ทัศนัย บูรณุปรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, ชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกฯและสุนทร ยามศิริ รองนายกฯ, พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาฯบรรดาสท.และข้าราชการร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในเชียงใหม่ ที่สนามไนท์เพลส ย่านแม่เหียะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น