“ลำพูน” ชวนเที่ยวปี๋ใหม่เมือง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

“อาณาจักรล้านนา” เป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร และสังคมสันติสุขตลอดมา โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตที่งดงามของชาวลำพูนอ ซึ่งมีความหลากหลาย และมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมายังขาดการนำเสนอความมีคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง จึงไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าที่ควร

การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรู้จัก และเข้าถึงความมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามของเมืองลำพูน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี พ.ศ. 2560” ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความมีคุณค่าทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่จังหวัดลำพูนมากยิ่งขึ้น

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ซึ่งกิจกรรมแต่ละวันมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 11 เมษายน 2560 พิธีเปิดงานปี๋ใหม่เมืองหละปูน 2560, ขบวนแห่นํ้าทิพย์จากดอยขะม้อ อัญเชิญนํ้าทิพย์จากดอยขะ ม้อประดิษฐาน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ชมการประกวดหมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นดอก, ชมกิจกรรมสาธิตการตัดตุง ณ บริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง ร่วมรำวงย้อนยุค “ทุ่งสวรรค์หละปูน” และกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวล้านนาเสริมศิริมงคล “เทศกาลสงกรานต์ รับตุงปักเจดีย์ทราย”

วันที่ 12 เมษายน 2560 พิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง, ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ลานประตูมหาวัน วันที่ 13 เมษายน 2560 ชมขบวนอันยิ่งใหญ่แห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ร่วมสรงนํ้าพระรอดหลวง และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆ, การแสดงวงดนตรีล้านนา

“แฟ้ม บุญมา” แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ วงดนตรีล้านนา วงโนเนม และวงดนตรี SL MUSIC รองแชมป์
Thailand Got Talent season 4

งานนี้ขอเชิญชวนผู้ที่เข้าร่วมงาน ม่วนอก ม่วนใจ๋ ร่วมสืบสานปี๋ใหม่เมือง ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณล้านนาและอู้กำเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ภายในงานยังแบ่งพื้นที่กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและเห็นถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน” อันทรงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่กับล้านนาสืบไป ทั้งชมฟรี การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที / สัมผัสบรรยากาศบนถนนสายวัฒนธรรม / ร่วมเล่นนํ้าแบบวิถีโบราณ / ชมปีนักษัตรปีระกาพ่นนํ้า / ชมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และแวะ ชม ชิม ช้อป ของดี กาดเมืองหละปูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น