สงกรานต์เริ่มแล้ว แห่สรงน้ำพระรอดหลวง1,330 ปี วัดพระธาตุดอยคำ

พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ร่วมพิธีอัญเชิญ “พระรอดหลวง” อายุ 1,330 ปี ออกจากวิหารวัดพระธาตุดอยคำ ให้ประชาชนสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองตลอดเดือนเมษายน นี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เม.ย.60 พระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศรัทธา สาธุชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันอัญเชิญพระรอดหลวง อายุ 1,330 ปี ออกมาจากวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
โดยมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมพิธี และต่างพนมมือกราบไหว้ ขณะที่อัญเชิญพระรอดหลวงออกมา ซึ่งต้องใช้คนหามถึง 6 คน เนื่องจากแกะสลักจากหินทรายโบราณ พร้อมกับการร่ายรำตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเล็บอัญเชิญ ตามประเพณีโบราณ พระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้เล่าถึงประวัติของพระรอดหลวงองค์นี้ว่า พระรอดหลวงองค์นี้ ถูกค้นพบตอนกรุของวัดพระธาตุดอยคำแตก เมื่อปี 2509 มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 1 เมตร ต้องใช้คน 4 คน จึงจะยกขึ้นได้ ซึ่งขณะนั้นมีคนมาขโมยขุดเจาะหาสมบัติ แต่ไม่สามารถยกเอาพระรอดหลวงองค์นี้ออกไปได้
คนร้ายได้ไปเพียงพระเครื่ององค์เล็กๆ บางส่วนเท่านั้น ยังเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงพระรอดหลวงองค์ดังกล่าวด้วย เพราะวัดพระธาตุดอยดำ แห่งนี้มีอายุเก่าแก่สำหรับวัดพระธาตุดอยคำ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งลำพูน โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี 1230 ประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกวัด “ดอยคำ” ส่วนพระรอดหลวง แกะสลักมาจากหินทราย ศิลปะอยู่ในช่วงสมัยหริภุญชัย ลำพูน และสมัยลพบุรีเจริญรุ่งเรือง อายุกว่า 1,330 ปี ประมาณค่าไม่ได้ เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์มาก
พระครูสุนทร กล่าวต่อว่า การสร้างพระรอดหลวง ในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อเป็นองค์ประธานในการปลุกเสกพระเครื่องสกุลลำพูน เช่น พระสามหอม พระเลี่ยม พระเปิม พระรอด พระคง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ทหารติดตัวออกรบ ในปีนี้ทางวัดได้อัญเชิญพระรอดหลวง ออกมาให้พุทธศาสนิกชนร่วมสรงน้ำ ไหว้สาบารมี เพื่อเป็นศิริมงคล ที่วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย.60 หลังจากนั้น ก็จะทำการเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อป้องกันคนร้ายมาโจรกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น