จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า

นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม (ห้วยหลวง) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียนรู้การมีจิตสาธารณะด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม (ห้วยหลวง) ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น