น.ส.วิชชุดา ชุนหชา นักเรียนนวมินท์ เก่งสอบติดแพทย์ มช.

เทคนิคการเรียน ให้สอบเข้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ ของหนูคือการตั้งใจเรียนในชั่วโมง โต้ตอบกับครูผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจให้ถาม และหนูชอบเรียนใน Youtube เวลาทุกนาทีมีค่ามากๆ เราไม่ควรปล่อยให้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ นางสาววิชชุดา ชุนหชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ได้ผ่านการสอบคัด เลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

นางสาววิชุดา ชุนหชา ชื่อเล่น ไอซ์ เกิดวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2542 บุตร นายวิศิษฐ์ ชุนหชา นางสาวแสงจันทร์ คงตา อาชีพ ค้าขาย จบการศึกษาอนุบาล โรงเรียนอนุบาลบวร จ.นครราชสีมา ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ.นครราชสีมา ประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่

สำหรับ ผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดสื่อการเรียนรู้ และโครงงานทางด้านนาโนเทคโนโลยี (Highlight Project) ประจำปี 2558 ชื่อ“โครงงานดินนาโนซิลเวอร์ผสมสารไนเตรตจากขี้ปลาคาร์ฟ ชะลอการปลดปล่อยสารอาหารแก่ดอกกุหลาบ” วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมกับ นางสาวประกายมาศ กรัชกายภาค และนางสาวมะลิวัลย์ หาญชุยชาม

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ,ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภท Multi Skills Competition ช่วงชั้นที่ 4 ระดับศึกษาธิการภาค 15

นางสาววิชุดา ชุนหชา กล่าวว่า ที่สอบเข้าได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในรอบ กสพท. เป้าหมายของหนูตั้งแต่เด็กๆคืออยากเป็นหมอ เพราะอยากช่วยเหลือผู้คนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และกลับมายิ้มได้อีกครั้ง ก้าวแรกของการจะมาเป็นหมอได้คือต้องสอบเข้าให้ได้เสียก่อน ซึ่งหนูย้ายมาจาก นครราชสีมา มาอยู่เชียงใหม่ ได้ 2 ปี มาเรียนต่อชั้น ม.5 ที่เชียงใหม่ ดังนั้นหนูจึงไม่มีสิทธิ์สอบโควต้าภาคเหนือ

การจะเข้าแพทย์ ได้ จึงต้องสอบคัดเลือกระบบรับตรง กสพท หรือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (รับตรงแพทย์ กสพท.) ซึ่งเป็นการแข่งขันกับคนทั้งประเทศ เท่ากับว่าเราต้องขยันมากขึ้นไปอีก หนูเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือสอบจริงจังช่วงปิดเทอมใหญ่ขึ้น ม.6 ซึ่งถือว่าเตรียมตัวค่อนข้างช้า แต่หนูจะตั้งใจเรียนในชั่วโมงในชั้น ม.4 และ ม.5 เราจึงไม่ต้องมาเริ่มเนื้อหาใหม่ทั้งหมด ดังนั้นการตั้งใจเรียนในห้องเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ เพราะจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ในวิชานั้นๆ เพื่อที่จะลงลึกและต่อยอดไป หนูไม่ได้เรียนพิเศษอะไรมากมาย เพราะคอร์สต่างๆ ก็มีราคาแพง หนูคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องมีเวลาให้กับตัวเอง เมื่อเราไม่ได้เรียนพิเศษเยอะเหมือนกับคนอื่นๆ เราก็จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนด้วยตัวเองว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่า เทคนิคการเรียนของหนูคือการตั้งใจเรียนในชั่วโมง โต้ตอบกับครูผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจให้ถาม และหนูชอบเรียนใน Youtube ค่ะ ใน Youtube มีคลิปการสอนต่างๆมากมาย เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญคือเราไม่เสียเงิน ทำให้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ไปได้ เมื่อเราเรียนจบบทนั้นๆ ก็ต้องทำสรุปเพื่อให้จัดระบบความคิดและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การทำโจทย์ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆ โดยเฉพาะวิชาคำนวณอย่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ เพราะการทำโจทย์จะทำให้เรา
เกิดความคุ้นเคย และสามารถประยุกต์ใช้เป็น ไม่ควรเรียนแต่เนื้อหาอย่างเดียว และอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ การใช้เวลาให้คุ้มค่า เศษเวลาต่างๆล้วนมีค่า เช่นเวลาตอนรอเข้าแถว ตอนนั่งรถสองแถว หรือตอนรอกลับบ้าน ก็จะเอาศัพท์มานั่งท่อง หรือเอาโจทย์มานั่งทำ เพราะเวลาทุกนาทีมีค่ามากๆ เราไม่ควรปล่อยให้เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์

เมื่อไม่มีกำลังใจอ่านหนังสือ หนูจะคิดเสมอว่า เวลาตอนนี้ที่เรากำลังเที่ยว กำลังเล่นเกม เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่คนอื่นๆที่มีเป้าหมายอยากเข้าคณะเดียวกันกับเรา ตอนนี้เขาอาจกำลังมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือ และกำลังนำเราไปหลายก้าวแล้วก็ได้ เมื่อคิดแบบนี้เราก็จะฮึดและมีกำลังใจขึ้นมาค่ะ หากเรายอมทนเหนื่อย ทนอ่านหนังสือ แต่เมื่อวันที่ประกาศผลมาถึง และมีรายชื่อเราอยู่ในนั้น มันจะคุ้มค่ามากๆกับสิ่งที่เราพยายามมาตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ตัวเราเองที่ภูมิใจ คนที่เรารัก พ่อแม่ที่ส่งเสียเราเรียนก็จะหายเหนื่อย และภูมิใจในตัวของเรา ดีใจที่เราประสบความสำเร็จไปอีกก้าวค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น