ดูแลต่างชาติเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งท่องเที่ยว 76 จังหวัด จับมือเอกชนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติขับขี่ปลอดภัยช่วงสงกรานต์ หลังคาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 470,000 คน เพิ่มขึ้น 10%

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประมาณกลางปี 2560 World Economic Forum จะเข้าเก็บข้อมูลและสำรวจความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศอีกครั้ง หลังจากเมื่อปี 2559 ผลการประเมินพบว่าไทย เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต่ำมาก หรือรั้งท้ายประเทศคู่แข่งอื่นๆ ดังนั้นในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะทำทุกวิธีที่จะดึงเอาเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นประเทศอันดับต้นทุนที่นักท่องเที่ยวสบายใจ และรู้สึกถึงควมปลอดภัยที่อยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-17 เม.ย. 2560 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว และภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และสั่งการให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์ จากสถิติเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ปี 2559 มีจำนวนเกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง เสียชีวิต 442 ราย และบาดเจ็บ 3,656 ราย สาเหตุหลักของการเสียชีวิต คือ การดื่มสุราแล้วขับ ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ในจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย

ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.2560 น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประมาณ 470,000 คน เพิ่มขึ้น 10% สร้างรายได้ประมาณ 8,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยจะเดินทางทั้งสิ้นประมาณ 2.47 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 9.6% และมีการใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 8,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.5%

ดังนั้นกระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัด กำชับให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวนประมาณ 200 คน ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเป็นประเทศ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สามารถสื่อสารในด้านภาษาต่างๆ กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย และร่วมประเพณีสงกรานต์อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย

พ.ต.อ.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า อุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ในฐานะตำรวจท่องเที่ยว มีความกังวลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว โดยตำรวจท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้ ขอความร่วมมือกับบริษัทรถเช่าทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบคุณสมบัตินักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่าอยู่ในสถานะที่ปฏิบัติตามกฏหมายไทย หรือไม่ อาทิ หากเป็นต่างชาติ ที่ต้องการเช่ารถมอเตอร์ไซต์ จะต้องมีใบขับขี่ สวมหวกกันน็อก ไม่ขับขี่เร็วเกินกว่ากฏหมายไทยกำหนด และสุดท้ายแล้วเมาห้ามขับ เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา มักเกิดจากอาการเมา แล้วขับขี่ ส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น