บรรพชาศึกษาต่อบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาฯ

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นพระอุปัชฌาย์ “บรรพชาศึกษาต่อบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาฯ” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น