บูรณาการภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนตามนโยบาย กระดาษ A4

บูรณาการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนตามนโยบายกระดาษA4
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และเครือข่ายผู้นำเกษตรกร โดยมีหน่วยงานบูรณาการภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทำเวทีและจัดทำแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระดาษ A4  ณ ศพก.ขัวมุง ม.7 ต.ขัวมุง อ.สารภี

ร่วมแสดงความคิดเห็น