กต.ตร.สภ.แม่ริมลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจบูรณาการสร้างขวัญกำลังใจ

นายประดิษย์ คำมะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม (กต.ตร.) พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำรวจบ้าน และชุดกู้ชีพกู้ภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ดูแลความสงบเรียบร้อยในห้วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ณ จุดตรวจหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และหน้าตู้ยามแม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยทั้งสองจุดเป็นเส้นทางหลักที่มีประชาชน นักท่องเที่ยวใช้เส้นทางจำนวนมาก อีกทั้งมีปริมาณรถหนาแน่นในช่วงเทศกาล โดยจุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นเส้นทางสายโชตนาหรือเชียงใหม่-ฝาง ทางหลวงหมายเลข 107 เป็นเส้นทางหลักไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงรายรวมถึงอำเภอต่างๆในสายเหนือ ส่วนจุดตรวจหน้าตู้ยามแม่แรม เป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง

การเยี่ยมจุดตรวจของ กต.ตร.ได้นำสิ่งของ ขนม เครื่องดื่ม ชา กาแฟ มามอบให้เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบริการนักท่องเที่ยว และรับฟังปัญหา ความต้องการเพื่อนำกลับไปเสนอในที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในการตั้งจุดตรวจบูรณาการเทศกาลอื่นๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น