7 วันอันตราย แพร่ยังไร้ตาย

เวลา 09.30 น. วันที่ 13 เมษายน 2560 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.แพร่ ได้มอบหมายให้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและ แถลงข่าวประจำวันศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางฯ โดยการประชุมผ่าน VCS ไปยัง 8 อำ เภอ ข้อมูลที่น่าสนใจคือจุดตรวจหลัก 18 จุด จุดตรวจรอง 232 จุด จนท.ปฎิบัติงานรวม 2,652 คน มีอุบัติเหตุ 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น