รับมอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม

พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง รับมอบข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม จาก ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ.ธนู หินทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับบริจาคจาก ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จำวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น