งานซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 9

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ จัดงานซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560 ที่จะเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศตุรกี โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน ณ. ลานหน้าลิฟว์แก้ว ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นางธันยภรณ์ จุนตระกูล หัวหน้า ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ เกิดจากการรวมตัวของผู้ปกครองที่ตั้งใจให้บุตรหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้รักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย เด็กๆที่มาเรียนมีความสามารถแสดงบนเวทีได้อย่างสวยงาม เกิดความมั่นใจตนเองและเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพไปในตัว จึงมีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในต่างประเทศ วัดไทย และสมาคมคนไทยในต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่ง ปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว การจัดงานซ้อมใหญ่และผูกข้อมือสู่ขวัญยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 9 ประจำปี 2560

โดยกำหนดเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน Thai New Year Festival 2017 ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 และงาน Thai Festival ณ เมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวารี เชียงใหม่ โรงเรียนมาร์มาราวิชัยวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผู้เดินทางได้รับการผูกข้อมือสู่ขวัญและรับพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคล ซักซ้อมเตรียมความพร้อมด้านการแสดงเปิดโอกาสให้ผู้แทนโรงเรียน ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลานตน เผยแพร่กิจกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยทางสื่อมวลชนทุกแขนง อันจะนำชื่อเสียงกลับสู่เชียงใหม่บ้านเรา

ร่วมแสดงความคิดเห็น