ขอพรปีใหม่และรดน้ำดำหัว

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้าขอพรปีใหม่และรดน้ำดำหัว ประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ บ้านพักในศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น