ชม.จัดยิ่งใหญ่ สักการะกู่เจ้าหลวง ผู้ว่าฯนำ ริ้วขบวน อลังการ

สักการะกู่เจ้าหลวง……….นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ และหัวหน้าส่วนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน จำนวนหลายพันคนร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พ่อเมืองเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ยิ่งใหญ่ สืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ พร้อมโชว์จัดริ้วขบวน และการแสดงอลังการด้วยแสง สี เสียง สุดตระการตา ท่ามกลางสายตาประชาชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่าพันคน

เมื่อช่วงเย็นเวลา 18.00 น. วันที่ 17 เม.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น เจ้าหลวงพุทธวงศ์ พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้ากาวิโลรส/สุริยวงศ์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรส/สุริยวงศ์ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ซึ่งในการจัดขบวนแห่สักการระในปีนี้ได้มีการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะที่ประกอบด้วย เสลี่ยงน้ำขมิ้นส้มป่อย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมด้วยการฟ้อนเล็บและได้มีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญมาตั้งแต่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนและประชาชน ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของขบวนต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย ประกอบพิธีดำหัวกู่ตามประเพณีล้านนา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเจ้าหลวงเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือทุกพระองค์ที่ล่วงลับ ตลอดจนการแสดง แสง สี เสียงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแสดง Mini Light And Sound เรื่อง กู่เจ้าหลวง-ดารารัศมี-จักรีวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับบทแสดงเป็น พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทำการแสดงถวาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมและร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาอีกด้วย ซึ่งความสวยงามของขบวนแห่เครื่องราชสักการะ สามารถสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยพิธีดังกล่าวถือเป็นพิธีสำคัญที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และเจ้านายฝ่ายเหนือคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว และยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าหลวงเชียงใหม่ทุกพระองค์ ที่ได้ดูแลรักษา และสร้างความเจริญให้แก่เมืองเชียงใหม่มาโดยตลอด

ทั้งนี้ กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุหรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร ก็คือทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงในปัจจุบัน และเมื่อเผาแล้วก็จะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปี พ.ศ. 2452 จนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น