ร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่”

นายณัฐ ปราชญากุล (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และนายธีรศักดิ์ ศรีวรมย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาคาร ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เข้าร่วมพิธี “สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่” นายปวิณ ชำนิประศาสน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเพณี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น