รดนํ้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม

ณ อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมชัย เจริญกิจรุ่งโรจน์ และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมนำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกสังกัดหน่วยงาน ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยล้านนา ประกอบพิธี รดนํ้าสักการะอนุสาวรีย์พระยาสุลวลือไชยสงคราม และทำพิธีสรงนํ้าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง ร่วมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!