สระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่

ธนัชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมพนักงานศูนย์การค้าทั้งสอง ร่วมริ้วขบวนดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ และภริยา เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนา สระเกล้า ดำหัว ท่านพ่อเมือง แม่เมืองเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น