กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด

กรมควบคุมมลพิษ (คพ. )รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด
ของวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ดังนี้

1. พบฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัด โดยค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ อยู่ที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่

2. สาเหตุของหมอกควัน การลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ และการเตรียมพื้นที่เกษตร

3. คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่าภาคเหนือของประเทศไทย มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศเพิ่มขึ้นได้

4. กรมควบคุมมลพิษ จึงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟ และดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชน ในการงดเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรในช่วงนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น