พ่อเมืองเชียงใหม่ ออกหน่วยพบประชาชน ชาว อ.หางดง

พ่อเมืองเชียงใหม่ นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกหน่วยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอาชีพชาวบ้านตาม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนชาว อ.หางดง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 เม.ย.60 ที่สนามกีฬา ทต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ. พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ ออกพื้นที่พบประชาชน อ.หางดง ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการออกหน่วยจากหน่วยงานราชการ เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพประชาชนเอง สุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการดูแลเรื่องอาชีพและการทำกินของประชาชน โดยมีการมอบพันธุ์ปลาให้ประชาชน มอบเครื่องนุ่งห่ม มอบรถจักรยาน ให้เยาวชนผู้ยากไร้ การตรวจทำหมันสัตว์เลี้ยงชาวบ้าน การตรวจสุขภาพประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่ เข้ามาร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก

นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ทาง จ.เชียงใหม่ มาออกหน่วยบริการ เพื่อให้ความสะดวกและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบวันสต๊อปเซอร์วิส โดยรัฐบาลเองให้ความสำคัญนโยบายความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้ทำโครงการผู้ว่าพบประชาชนขึ้นมา ในการนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มาออกหน่วย เพื่อรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น