ภาคีเครือข่ายชุมชน ร่วมกับ ทน.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง”

ภาคีเครือข่ายชุมชน ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง” หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนธรรม ชาติให้กับเมืองใหญ่ นำร่องปลุกต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ เกาะกลางถนนท่าแพ พร้อมต่อยอดโครงการคืนความสดใสให้กับเมืองเชียงใหม่

ช่วงเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เม.ย.60 ที่บริเวณภายในวัดแสนฝาง ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายก ทน.เชียงใหม่ พร้อมด้วย เครือข่ายชุมชน เครือข่าย เขียว สวย หอม และภาคีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “หมุดไม้ หมายเมือง” ที่เป็นกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ และดูแลต้นไม้เมืองเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และสร้างบรรยากาศอันดีต่อภาพรวม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 5 โครงการย่อย ภายใต้โครงการ Spark U Chiang Mai ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองเชียงใหม่ให้เพิ่มมากขึ้น

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการนำ “หมุด” หมายแรกคือ การนำต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติ มาปลูกลงบนเกาะกลางถนน บริเวณด้านหลังวัดแสนฝาง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งแรกริมถนนท่าแพ ที่ถือเป็นถนนสายหลักที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น โดยมีการนำ “น้องฟาน” มาสคอต สัญลักษณ์ของโครงการมาร่วมสร้างสีสันและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมดนตรีโดยวง “ดีเกฮูลู บูเก๊ะยารง” วงดนตรีเยาวชนจาก ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส และการเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของต้นไม้ใหญ่” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่(ทน.) พระสงฆ์ และประชาชนย่านประตูท่าแพ

ทั้งนี้ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการฯกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่ได้มีการจัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางเทศ บาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับทางเครือข่าย เขียว สวย หอม จัดขึ้น โดยมีกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ที่มีความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน แต่ยังคงขาดการดูแล ดังนั้นทางเครือข่ายจึงได้ประ สานกับทาง ทน.เชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการเพื่อต้องการให้เมืองเชียงใหม่ กลับมามีบรรยากาศที่สดชื่น ร่มรื่น เหมือนในอดีต โดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในอดีตเมืองเชียงใหม่นั้น เคยมีต้นไม้มากมาย และจะเห็นได้ว่าตามถนนหลักๆ หลายสายก็จะมีต้นไม้ใหญ่ และต้นไม้หลายจุดหายไปในปัจจุบัน และหากไม่ทำอะไรซักอย่าง อาจจะทำให้บรรยากาศเหล่านี้หายไปได้

ขณะเดียวกันทางเครือข่ายก็ได้มาหารือกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่(ทน.) เพื่อขอคำแนะนำในการที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการปลูกต้นไม้ ที่ควรจะเริ่มจากจุดไหนก่อน ทาง ทน.จึงได้แนะนำจุดที่เหมาะสมในการเริ่มดำเนินการครั้งนี้คือที่บริเวณถนนท่าแพ ด้านหลังวัดแสนฝาง ซึ่งในอดีตเคยเป็นประตูเมืองเดิม แต่บริเวณจุดนี้เป็นถนนท่าแพ ที่มีความสำคัญของเมือง ประกอบกับมีการจราจร และการสัญจรของยวนยานพาหนะที่หนาแน่น รวมทั้งได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ในการดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรื่นก็ได้ข้อสรุปว่า ต้นคูน หรือต้นราชพฤกษ์ มีความเหมาะสมที่สุด

โดยในช่วงฤดูแล้งก็จะผลิดอกสีเหลืองสวยงาม และไม่มีความสูงใหญ่มากนัก อีกทั้งมีการดูแลที่ง่าย จึงมีมติร่วมกันว่านำต้นดังกล่าวมาปลูก โดยเริ่มจากบริเวณเกาะกลางถนนด้านหลังวัดแสนฝาง เป็นจุดแรกของการเริ่มต้นครั้งนี้ นอก จากนี้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจากนี้ ทางเครือข่ายได้มีการพูดคุยกับทางวัด ซึ่งถนนสายนี้มีวัดอยู่หลายแห่ง เพื่อขอปลูกต้นไม้บริเวณริมกำแพงวัดด้านใน เพื่อสร้างความร่มรื่น และคิดว่าเป็นเรื่องดีที่ควรพลักดันให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น