สระเกล้าดำหัว วันปี๋ใหม่เมือง

นายฉัตรดาว โสมนัส ผอ.ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) และคณะ ร่วมสระเกล้าดำหัว นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องรับรอง ม.นอร์ท-เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น