มอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา

นายนิวัฒน์ ศิริสานต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่ มอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา สพล. แสนกว่าบาท ให้กับ สพล.เชียงใหม่ มี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของ สพล.ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น