ข้าราชการ , ประชาชนชาว จ.ลำพูน ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ข้าราชการ , ประชาชนชาว จ.ลำพูน ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ จากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ 25 เมษายน 2560 ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน ข้าราชการ , ประชาชน ชาว จ.ลำพูน ร่วมกันประกอบพิธี เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวที แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.และ หน.ส่วนราชการ ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ผวจ.ได้กล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ และปราบเหล่าอริราชศัตรู เมื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น