สารพันปัญหาภาวะเสี่อมโรคหัวใจวัยทำงาน

นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารพันปัญหาภาวะเสี่อมโรคหัวใจวัยทำงานและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED” ให้กับตัวแทนบริษัท เจ้าหน้าที่กู้ภัย ณห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น