สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวยการโครงการส่งนํ้าและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัดสมบูรณ์ชล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

ร่วมแสดงความคิดเห็น