อบจ.ลำพูนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับจีน

อบจ.ลำพูน โดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และในปี 2018 พร้อมกันนี้ยังมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนจังหวัดลำพูน ไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียงและจะมีการนำนศ.จากม.ครูเน่ยเจียง
มณฑลเสฉวน เข้ามาสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ เป็นปีที่ 3 (รุ่นที่ 6) รวมนักศึกษาจีนที่เป็นอาสาสมัคร 122 คน และในปี 2018 ทางมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง
ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน อบจ.ลำพูน เพื่อมาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ ม.ครูเน่ยเจียง อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น