กราบขอพรปี๋ใหม่..

รณินทร์ กองสุข ผอ.รพ.สวนปรุง นำคณะ เข้ากราบนมัสการขอพร พระพรหมมงคล(ทอง สิริมงฺ คโล) พระราชาคณะเจ้าคณะ รองฝ่ายวิปัสสนาธุระฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น