ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น