องค์กรจีน 12 จังหวัด จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการเรียน ภาษาจีนในภาคเหนือ

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมร่วมกับองค์กรจีน 12 จังหวัด จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการเรียนภาษาจีนในภาคเหนือ   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 พ.ค.2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพชร นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกับองค์กรจีน และตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาจีนในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่ทางกงสุงจีนเชียงใหม่ดูแล เพื่อหาข้อสรุปการก่อสร้างมูลนิธิส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ในภาคเหนือ ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวจะได้นำทุน ไปสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน ตามโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ที่มีแล้วรวม จำนวน 50 แห่ง แต่โรงเรียน 40 แห่ง ยังขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ เนื่องจากขาดเงินทุนในการบริหารจัดการอยู่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีสมาคมชาวจีนในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้รวบรวมเงินงบประ มาณ ให้การสนับสนุนแล้วเบื้องต้น จำนวน 9.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ทางกงสุลจีนประจำเชียงใหม่ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมเป็นทุนสนับสนุนมูลค่า 9 ล้านบาท รัฐบาลจีนสนับสนุน 11 ล้านบาท ในการประชุมหารือกันครั้งนี้ เพื่อระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือของประเทศไทย ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น