ผอ.บจธ.ลงพื้นที่ติดตามผลปฏิรูปที่ดิน ยืดเยื้อมาถึง 17 ปี

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินโดยชุมชนสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง หลังซื้อที่ดินนำมาจัดสรร 809 ไร่ ให้เกษตรกรและชาวบ้านได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม เผยความคืบหน้าแล้วประมาณ 80 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด หลังกมารดำเนินการยืดเยื้อมานานกว่า 17 ปี

ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. วันที่ 8 พ.ค.60 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ติดตาม ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม และรับฟังการดำเนินงานการกระจายที่ดินให้เป็นธรรม ปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน กำเนิดโฉนดชุมชน ณ บริเวณ สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด บ้านไร่ดง ม.15 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมี นายฤกษ์รบ อินต๊ะวงศ์ ประธานสหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด นำตัวแทนชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการกระจายที่ดินให้เป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 ส.ค.59 ที่ได้มีมติให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนในพื้นที่ โดยดำเนินการซื้อที่ดินเพื่อนำมาจัดสรร โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 809 ไร่ และปัจจุบันได้มีการดำเนินการทำสัญญาทางนิติกรรมไปแล้วประมาณ 666 ไร่ หรือประมาณ 80 เปอร์เซนต์ ของพื้นที่ทั้งหมด และยังเหลืออีกประมาณ 150 ไร่ เนื่องจากที่ดินบางจุดยังหาเจ้าของที่ดินไม่เจอ และเป็นเรื่องที่มีการดำเนินการยืดเยื้อมานานถึง 17 ปี

โดยทาง นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการในปัจจุบันได้สนับสนุนให้คนในพื้นที่จัดตั้งสหกรณ์ 4 แห่ง โดยสหกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าที่เข้ามารับการจัดที่ดินโดยผู้ที่มารับการจัดจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งภายในเดือน มิ.ย.ที่จะถึงนี้จะมีการทำสัญญาเช่า หรือสัญญาเช้าซื้อ ตามที่สหกรณ์ต้องการ จากนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะยังมีพื้นที่เหลืออีกประมาณ 100 กว่าแปลง ซึ่งใน 100 กว่าแปลงที่กล่าวมานี้เมื่อดำเนินการเสร็จก็จะมีการดำเนินการตามไปเรื่อยๆ แต่ถือว่าเป็นการนำร่องได้ถึง 80 เปอร์เซนต์แล้ว ดังนั้นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ 800 กว่าไร่นี้ที่เคยอยู่อย่างผิดกฎหมายก็จะกลับมากลายเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายและในอนาคตจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม และจะเป็นผู้ถือครองตลอดไปในรูปของสหกรณ์ และรูปของโฉนดชุมชนตามที่ต้องการ สำหรับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกรรมสิทธิ์ต่างๆ ก็จะอยู่ภายในสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินการของรัฐบาลชุดนี้เช่นกัน ในการดำเนินการของธนาคารที่ดิน

ขณะเดียวกัน เนื่องจากในเรื่องของที่ดินนั้นจะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ตามมาที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นห่วงคือความเป็นอยู่ เนื่องจากเกษตรกรแห่งนี้ถือครองที่ดินประมาณคนละ 1 ไร่เศษ อย่างมากก็ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งสิ่งสำคัญคือความสามารถที่จะดำรงชีพการเป็นเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหน โดยในวันนี้ที่มานั้นก็เพื่อสำรวจว่าทางชาวบ้านต้องการอะไร ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องการคือน้ำและไฟฟ้าอย่างแน่นอน แต่นอกจากน้ำและไฟฟ้าแล้วยังต้องการอะไรเพิ่มเติมอีก และระบบน้ำ ระบบไฟฟ้านั้นต้องการมากน้อยเพียงใด เนื่องจากความต้องการในแต่ละชุมชนไม่เท่ากัน โดยหลังการนั่งประชุมรับฟังแล้วนั้นตนก็จะนำข้อมูลและสิ่งที่ได้รับฟังมานำเสนอและประสานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง และบางทีอาจจะต้องใช้เวลานานซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินออกไปก่อน ซึ่งก็จะช่วยได้ทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น