พ่อเมืองเชียงใหม่ รุดหน้าบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบวาตภัย ใน อ.ดอยเต่า

จ.เชียงใหม่ เตรียมนำเงินสำรองราชการ ในอำนาจของ ผวจ.เชียงใหม่ มาใช้บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวาตภัย ใน อ.ดอยเต่า ที่ได้รับความเสียหายกว่า 2,300 ครัวเรือน

จากการเกิดพายุฤดูร้อน และลูกเห็บพัดถล่มในหลายพื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทาง จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ประสบวาตภัย ไปแล้วทั้งหมด 16 อำเภอ อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ คือ ดอยเต่า และฮอด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 4 และ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยในพื้นที่ อ.ดอยเต่านั้นได้รับความเสียหายมากที่สุดในพื้นที่ 6 ตำบล จำนวน 2,301 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 12,682 คน โดย อปท.ได้ใช้งบช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดซื้อกระเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้าง แจกจ่ายให้กับชาวบ้านเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนของตนเองแล้ว โดยมีกำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 33 และกองพลทหารราบที่ 7 เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

ด้านนายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมหารือเพื่อนำเงินสำรองราชการในอำนาจของ ผวจ. ออกมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อ.ดอยเต่า ในเบื้องต้นด้วยเพราะได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยในเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือประชาชนใน อ.ดอยเต่าและ อ.ฮอดแล้ว 620 ชุด ส่วนในกรณีที่มีราษฎรจำนวน 2 ราย เสียชีวิตจากวาตภัยต้นไม้ล้มทับและถูกฟ้าผ่า ใน อ.แม่อาย และ อ.แม่ออน จะมีการมอบเงินชดเชยให้ต่อรายไม่เกิน 25,000 บาท ยกเว้นกรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้เพิ่มอีก 25,000 บาท ส่วนเงินชดเชยบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนั้น จะได้เงินตามระเบียบเงินสำรองราชการของกระทรวงการคลัง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท หากมีโรงเรือนหรือยุ้งฉางเสียหายจะได้อีกไม่เกิน 5,000 บาท


นอกจากนี้นายธนา ยังได้กล่าวด้วยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้ทำนายว่าเดือน พ.ค.นี้ จะมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก แต่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือน มิ.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการทาง จ.เชียงใหม่ น้อมนำการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้บริหารจัดการน้ำ นำมาขยายผลให้เกิดประโยชน์ โดยดูลักษณะภูมิสังคมในแต่ละอำเภอ ให้ อปท.สำรวจทิศทางน้ำ ดัดแปลงภูมิประเทศให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ที่เรียกว่าหลุมขนมครก และขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าแก้มลิง รวมไปถึงมีการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ประจำหมู่ บ้าน ให้สามารถกักเก็บน้ำสำรองไว้ในระยะนี้ รวมทั้งให้นำปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ มาปรับปรุงแผนการจัดการน้ำในปีนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น