ลำไยนอกฤดูเฮ!! ผลผลิตได้ราคาดี

เกษตรกรเร่งเก็บลำไยนอกฤดูออกสู่ตลาดแล้ว แม้ปีนี้หมดค่าปุ๋ยค่าแรงไปเยอะแต่ก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดีพอสมควร ขณะที่พานิชย์ลำพูน วางแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดู ปี 2560 จำนวน 100,773 ตัน

ช่วงนี้ผลผลิตลำไยนอกฤดูเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตโดยที่ สวนลำไย บ้านธิ หมู่ที่ 10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ของนายนิพนธ์ ณ เชียง ใหม่ นักธุรกิจ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า รถ จยย. ผันตัวเองมาทำงานด้านการเกษตร กล่าวว่า ช่วงนี้ได้ว่าจ้างแรงงานในพื้นที่ และญาติพี่น้อง จำนวน 10 คน มาเก็บผลผลิตลำไย ที่มี จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ และยังปลูกพืชผักเป็นสวนผสม ปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ไก่ ฯลฯ และยังขุดบ่อ 6 ไร่ ไว้สำหรับกักเก็บน้ำ เลี้ยงปลา เป็นที่พักผ่อน

สำหรับการเก็บผลผลิตลำไยนอกฤดูจะบรรจุใส่ตระกร้าคละรวมอยู่ที่ กิโลกรัมละ 30 บาท ถ้าคัดแยกเกรด ก็ประมาณ 50-60 บาท ตามขนาดเกรด ซึ่งปีนี้หมดค่าปุ่ยค่าแรงไปเยอะแต่ก็ได้รับค่าตอบแทนที่ดีพอสมควร

ด้านนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของลำพูน จากข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 270,125 ไร่ มีเกษตรกรปลูกกว่า 44,425 ราย ประมาณการผลผลิตรวม 201,200 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตในฤดู (มิถุนายน-กันยายน) 100,773 ตัน และนอกฤดู 100,427 ตัน

ทั้งนี้การผลิตลำไย ปี 2560 มีการปลูกลำไยนอกฤดูมากขึ้น ราคาลำไยสดรับซื้อตามคุณภาพ เกรด เอเอ.ประมาณ 33 บาท เกรดเอ. 28 บาท บี 20 บาท ซี 10 บาท และลำไยสดรูดร่วง เกรด เอเอ 25 บาท เอ 18 บาท บี 12 บาท ซี 2 บาท

จังหวัดลำพูนได้วางแนวทางบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดู ปี 2560 จำนวน 100,773 ตัน โดยบริโภคสด 43,310 ตัน คิดเป็น 40% แยกเป็น ในประเทศ 5,000 ตัน ส่งออก 50,000 ตัน และแปรรูป 60,463 ตัน คิดเป็น 60% ของผลผลิตลำไยทั้งหมดของจังหวัด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร ได้เน้นย้ำว่า การจัดการผลิตในฤดูกาลนี้ต้องระมัดระวังกว่าเดิม เพราะพมีเกษตรกรหันมาทำลำไยนอกฤดูกาลมากขึ้น เฉพาะลำไยนอกฤดูภาคตะวันออกรอบปี 2559/2560 เกิดภาวะผลผลิตออกมาทะลักพร้อมกันสร้างความเสียหายให้เกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น