โรงตึ๊งพะเยาสำรองเงิน 50 ล้านบาท รับเปิดเทอม

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา เตรียมเงินสำรองกว่า 50 ล้านบาท รับช่วงเปิดเทอม ขณะที่ในช่วงนี้แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเงินหมุนเวียนกว่าวันละ 2-3 ล้านบาท

นายพนม ค้าสม ผู้จัดการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพะเยา) กล่าวว่า โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพะเยา ได้เตรียมเงินสำรองในช่วงเปิดเทอมไว้กว่า 50 ล้านบาท ซึ่งประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเล่าเรียนของบุตรหลานของตนเอง คาดว่าน่าจะเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยในช่วงนี้เริ่มมีประชาชนทยอยนำสิ่งของมาจำนำเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้แล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา แว่นตา เครื่องยนต์ทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือช่างก่อสร้าง มาจำนำกันจำนวนมาก โดยในแต่ละวันยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2-3 ล้านบาทต่อวัน

ผู้จัดการสถานธนานุบาล กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เริ่มมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการสถานธนานุบาลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยาก็สามารถรองรับปริมาณที่มากขึ้นได้ โดยได้ดำเนินการเตรียมเงินทุนสำรองไว้ที่ประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ทางนโยบายของรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีการลดดอกเบี้ยให้สำหรับผู้ที่จำนำสิ่งของวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 บาท/เดือน และเกิน 5,000-100,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.75 บาท/เดือน

ทั้งนี้สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองตลอดจนประชาชนทั่วไปมารับบริการกับโรงรับจำได้ เพราะอัตราดอกเบี้ยถูก นอกจากนั้นเงินที่ได้จะนำไปกลับไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น